Nieuws

Mei 2018: Nieuwe privacywetgeving: AVG

Per 25 mei 2018 is de nieuwe, Europese privacywetgeving van toepassing: de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De AVG zorgt o.a. voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten van betrokkenen en brengt meer verantwoordelijkheden voor organisaties met zich mee. Dit houdt onder andere in dat we met al onze opdrachtgevers een bewerkersovereenkomst afsluiten waarin wordt vastgelegd welke (persoons)gegevens worden gebruikt, voor welk doel, met wie ze worden gedeeld, hoe ze zijn beveiligd, hoe we omgaan met rechten van betrokkenen en datalekken en wanneer de gegevens moeten worden vernietigd. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

December 2017: Cashback-onderzoek

In december heeft onderzoeksbureau One Question in opdracht van Desk een onderzoek uitgevoerd over cashbacks. Daarvoor is een vragenlijst uitgezet in het online panel van PanelClix onder een groep mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder die regelmatig boodschappen doen. Deze vragenlijst is door 423 respondenten ingevuld. Dat heeft geleid tot een paar interessante uitkomsten. Zo blijkt de aantrekkelijkheid van de cashback slechts in geringe mate afhankelijk te zijn van het absolute cashbackbedrag. Een cashbackactie blijkt verder een behoorlijk grote invloed te hebben op de merkkeuze. Meer weten? Vraag het volledige onderzoek aan via ons contactformulier!

December 2017: Qlik Sense: meer insights in uw promotie

Elke promotie levert een berg aan gegevens op: wanneer een product aangeschaft is, bij welke verkoopkanalen, voor welke prijs en door wie. Maar pas door het leggen van de juiste verbanden en het inzichtelijk maken van die data, wordt het daadwerkelijk relevante informatie waar u wat mee kunt. Daarvoor maakt Desk gebruik van de business intelligende software Qliq Sense. Deze interactieve rapportage kan in de loop van 2018 als optie worden toegevoegd aan de bestaande rapportage-omgeving van onze opdrachtgevers. Daarmee haalt u meer rendement uit uw promotie.