Verbanden leggen met business intelligence

Promoties leveren je waardevolle data op. We geven je inzicht in het verloop van je promotie, zodat je precies weet wat het je oplevert. Maar we doen meer met data. Door middel van business intelligence leggen we verbanden tussen verschillende gegevens. Die leveren we je nieuwe waardevolle inzichten op die je weer kunt gebruiken voor vervolgacties.

Waarom wordt een product wel of niet verkocht door een bepaalde retailer? Of waarom verkoopt een product minder goed in een regio? Wij geven je de antwoorden door inzicht te geven in relevante data. Uiteraard houden we hierbij rekening met de privacywetgeving.

Janneke Schils, Data Analist

Voordelen data analyse

  • Geeft heldere inzage in het verloop en succes van je promotie

  • Biedt nieuwe inzichten die leiden tot nieuwe verkoopkansen

  • Dashboards waken over je KPI’s

  • Helpen je nog betrouwbaardere forecasts te maken

  • Geven richting en onderbouwing aan vervolgacties