3 augustus 2020

Desk biedt hulp bij uitvoering armoedebeleid door gemeenten

Door de coronacrisis zijn behoorlijk veel mensen in de financiële problemen gekomen. Dit betekent dat er veel druk komt te liggen op het armoedebeleid van gemeenten. Met onze dienstverlening ondersteunen wij de gemeentes nu bij het uitvoeren van dit armoedebeleid. In dit artikel leggen we uit hoe we dat doen.

Financiële problemen groter door coronacrisis

De coronacrisis zorgt voor een flinke klap op de arbeidsmarkt. Veel mensen verliezen ineens hun baan – en daarmee hun inkomen. Als ze dan niet genoeg reserves hebben om de klappen op te vangen, liggen financiële problemen op de loer. Het kan zelfs zover gaan dat mensen niet meer in staat zijn om hun primaire levensbehoeften, zoals boodschappen, te financieren.

Armoedebeleid

Gelukkig hebben Nederlandse gemeenten een armoedebeleid, waarbij men inwoners ondersteunt met bijzondere bijstand en minimavoorzieningen. Het reguliere armoedebeleid is echter gebaseerd op de ‘normale’ situatie. En de coronacrisis is verre van normaal. Er gebeurt veel tegelijkertijd en snel achter elkaar, waardoor het risico groot is dat de komende maanden behoorlijk wat mensen op straat komen te staan. De vraag naar aanvullende voorzieningen uit het armoedebeleid zal dus alleen maar groeien.

Flexibel inrichten van armoedebeleid met behulp van Desk

Het armoedebeleid zal dus flexibeler ingericht moeten worden om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen. Met onze dienstverlening kunnen wij gemeentes daarbij ondersteunen. En dat klinkt misschien in het eerste opzicht vreemd; want Desk is toch die ‘commerciële partij’ die grote merken helpt met promoties? Dat klopt: dat is onze core business. Maar ook op het gebied van het armoedebeleid hebben wij vele jaren ervaring opgedaan. Naast een bijdrage op het gebied van duurzaamheid willen wij op deze manier ons steentje bijdragen aan een betere wereld.

Hoe werkt het?

Maar hoe gaat die ondersteuning bij het armoedebeleid van gemeenten in z’n werk? In principe werkt het op dezelfde manier als hoe wij ons cashbackprogramma hebben ingericht. Desk regelt een registratiewebsite, waarop mensen die aanspraak maken op extra ondersteuning hun kassabonnen kunnen declareren. Wij verifiëren of de kassabonnen voldoen aan de gestelde voorwaarden en gaan – indien goedgekeurd – over op uitbetaling van de tegemoetkomingen. Afhankelijk van de behoefte van de desbetreffende gemeente kunnen wij bijvoorbeeld zorgen voor de uitbetaling van de kosten voor primair levensonderhoud of de kosten voor activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke participatie van gezinnen in de gemeente.

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op, wij vertellen je er graag meer over.

16 juni 2024

Desk biedt hulp bij uitvoering armoedebeleid door gemeenten

Door de coronacrisis zijn behoorlijk veel mensen in de financiële problemen gekomen. Dit betekent dat er veel druk komt te liggen op het armoedebeleid van gemeenten. Met onze dienstverlening ondersteunen wij de gemeentes nu bij het uitvoeren van dit armoedebeleid. In dit artikel leggen we uit hoe we dat doen.

Financiële problemen groter door coronacrisis

De coronacrisis zorgt voor een flinke klap op de arbeidsmarkt. Veel mensen verliezen ineens hun baan – en daarmee hun inkomen. Als ze dan niet genoeg reserves hebben om de klappen op te vangen, liggen financiële problemen op de loer. Het kan zelfs zover gaan dat mensen niet meer in staat zijn om hun primaire levensbehoeften, zoals boodschappen, te financieren.

Armoedebeleid

Gelukkig hebben Nederlandse gemeenten een armoedebeleid, waarbij men inwoners ondersteunt met bijzondere bijstand en minimavoorzieningen. Het reguliere armoedebeleid is echter gebaseerd op de ‘normale’ situatie. En de coronacrisis is verre van normaal. Er gebeurt veel tegelijkertijd en snel achter elkaar, waardoor het risico groot is dat de komende maanden behoorlijk wat mensen op straat komen te staan. De vraag naar aanvullende voorzieningen uit het armoedebeleid zal dus alleen maar groeien.

Flexibel inrichten van armoedebeleid met behulp van Desk

Het armoedebeleid zal dus flexibeler ingericht moeten worden om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen. Met onze dienstverlening kunnen wij gemeentes daarbij ondersteunen. En dat klinkt misschien in het eerste opzicht vreemd; want Desk is toch die ‘commerciële partij’ die grote merken helpt met promoties? Dat klopt: dat is onze core business. Maar ook op het gebied van het armoedebeleid hebben wij vele jaren ervaring opgedaan. Naast een bijdrage op het gebied van duurzaamheid willen wij op deze manier ons steentje bijdragen aan een betere wereld.

Hoe werkt het?

Maar hoe gaat die ondersteuning bij het armoedebeleid van gemeenten in z’n werk? In principe werkt het op dezelfde manier als hoe wij ons cashbackprogramma hebben ingericht. Desk regelt een registratiewebsite, waarop mensen die aanspraak maken op extra ondersteuning hun kassabonnen kunnen declareren. Wij verifiëren of de kassabonnen voldoen aan de gestelde voorwaarden en gaan – indien goedgekeurd – over op uitbetaling van de tegemoetkomingen. Afhankelijk van de behoefte van de desbetreffende gemeente kunnen wij bijvoorbeeld zorgen voor de uitbetaling van de kosten voor primair levensonderhoud of de kosten voor activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke participatie van gezinnen in de gemeente.

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op, wij vertellen je er graag meer over.