Consument, blij, telefoon
Consument, blij, telefoon

13 augustus 2020

The power of a loyalty programme for your organization

Keeping current customers is a lot cheaper than acquiring new ones – research says 5 to 7 times cheaper. This goes to show how customer loyalty can have a major impact on your organization’s profitability. But how do you hold on to customers? The answer is with an effective loyalty programme!

What is a loyalty programme?

A loyalty programme is a structured marketing strategy that rewards a customer, so that they’ll continue to buy your brand, service, or company in the long run. The ultimate goal is to increase market share or profit. The reward can be based on contract renewal, repeat purchases, or even customer behaviour. Rewards can also be given for placing reviews or having an ambassadorial role. Loyalty programmes come in all shapes and sizes, from frequent-buyer discount programmes to exclusive events. Well-known examples of loyalty programmes in the Netherlands are Albert Heijn’s ‘bonuskaart’ (‘bonus card’), Heineken ‘biertegoed’ (‘beer credits’), ING ‘rentepunten’ (‘interest points’), and Douwe Egbert’s ‘DE-zegels’ (‘Douwe Egbert stamps’). However, these programmes don’t only work for consumers, as they can also be very effective in the B2B segment.

The benefits of a loyalty programme

But what are the benefits of a loyal programme? An effective loyalty programme keeps your customers coming back instead of shopping around at competitors. It allows you to identify both loyal customers and customers who haven’t made a purchase in a while. By rewarding loyal customers and offering special discounts to customers who haven’t made a purchase in a while, you can ensure active customer loyalty and stimulate sales. For example, customers of the Royal Dutch Touring Club (ANBW) receive more discount on certain products the longer they’ve been a member.

The advantages of a loyalty programme:

 • active customer loyalty
 • stimulating sales
 • rewarding customers without sacrificing margin
 • more insight into customer profiles
 • direct communication with your target group
 • better insight into buying and switching behaviour

Effective loyalty programme with Desk

This means that a loyalty programmecould be a very appealing tool for any organization focusing on customer loyalty. At Desk, we’d be happy to help you create one. We provide an effective loyalty programme that helps you hold on to customers and employees. We take care of the roll-out for you and ensure that the programme is unique and appeals to your customer or employee, ensuring a long-term bond. This is our answer to customer engagement, the emotional bond with your brand.

Desk offers both generic platform solutions and customized solutions. A digital gift code can always be the starting point of the reward. As we work together with a network of retailers and other service providers, we can always make a stand-out offer.

Want to know more? Take a look hereor contact us directly.

2 March 2024

The power of a loyalty programme for your organization

Keeping current customers is a lot cheaper than acquiring new ones – research says 5 to 7 times cheaper. This goes to show how customer loyalty can have a major impact on your organization’s profitability. But how do you hold on to customers? The answer is with an effective loyalty programme!

What is a loyalty programme?

A loyalty programme is a structured marketing strategy that rewards a customer, so that they’ll continue to buy your brand, service, or company in the long run. The ultimate goal is to increase market share or profit. The reward can be based on contract renewal, repeat purchases, or even customer behaviour. Rewards can also be given for placing reviews or having an ambassadorial role. Loyalty programmes come in all shapes and sizes, from frequent-buyer discount programmes to exclusive events. Well-known examples of loyalty programmes in the Netherlands are Albert Heijn’s ‘bonuskaart’ (‘bonus card’), Heineken ‘biertegoed’ (‘beer credits’), ING ‘rentepunten’ (‘interest points’), and Douwe Egbert’s ‘DE-zegels’ (‘Douwe Egbert stamps’). However, these programmes don’t only work for consumers, as they can also be very effective in the B2B segment.

The benefits of a loyalty programme

But what are the benefits of a loyal programme? An effective loyalty programme keeps your customers coming back instead of shopping around at competitors. It allows you to identify both loyal customers and customers who haven’t made a purchase in a while. By rewarding loyal customers and offering special discounts to customers who haven’t made a purchase in a while, you can ensure active customer loyalty and stimulate sales. For example, customers of the Royal Dutch Touring Club (ANBW) receive more discount on certain products the longer they’ve been a member.

The advantages of a loyalty programme:

 • active customer loyalty
 • stimulating sales
 • rewarding customers without sacrificing margin
 • more insight into customer profiles
 • direct communication with your target group
 • better insight into buying and switching behaviour

Effective loyalty programme with Desk

This means that a loyalty programmecould be a very appealing tool for any organization focusing on customer loyalty. At Desk, we’d be happy to help you create one. We provide an effective loyalty programme that helps you hold on to customers and employees. We take care of the roll-out for you and ensure that the programme is unique and appeals to your customer or employee, ensuring a long-term bond. This is our answer to customer engagement, the emotional bond with your brand.

Desk offers both generic platform solutions and customized solutions. A digital gift code can always be the starting point of the reward. As we work together with a network of retailers and other service providers, we can always make a stand-out offer.

Want to know more? Take a look hereor contact us directly.

Articles apparentés

Voir tous les articles
Consument, blij, telefoon
Consument, blij, telefoon

13 augustus 2020

The power of a loyalty programme for your organization

Klanten behouden is een stuk goedkoper dan het werven van nieuwe klanten. Volgens onderzoek zelfs 5 tot 7 keer goedkoper. Hiermee hebben loyale klanten een grote impact op de winstgevendheid van de organisatie. Maar hoe doe je dat, klanten behouden? Met een effectief loyaliteitsprogramma bijvoorbeeld!  

Wat is een loyaliteitsprogramma?

Een loyaliteitsprogramma is een gestructureerde marketingstrategie waardoor een klant beloond wordt. Het belonen van klanten wordt gedaan om ze loyaal te maken aan jouw merk, dienst of bedrijf. Het uiteindelijke doel is het vergroten van het marktaandeel of de winst. De beloning kan gebaseerd zijn op contractverlenging, herhaalaankopen maar ook bijvoorbeeld op gedrag. Het plaatsen van reviews of het hebben van een ambassadeursrol kunnen bijvoorbeeld ook beloond worden. Loyaliteitsprogramma’s bestaan in alle vormen en maten. Van spaarprogramma’s tot exclusieve events. Bekende voorbeelden van loyaliteitsprogramma’s zijn de Bonuskaart van Albert Heijn, Biertegoed van Heineken, Rentepunten van ING en de DE-zegels van Douwe Egberts. Dergelijke programma’s werken niet alleen voor consumenten maar kunnen ook erg effectief zijn in het B2B segment.

De voordelen van een loyaliteitsprogramma

Maar wat levert het precies op, zo’n loyaliteitsprogramma? Een effectief loyaliteitsprogramma zorgt ervoor dat je klanten blijven terugkomen, in plaats van over te stappen naar de concurrent. Zo kun je met een loyaliteitsprogramma zowel trouwe klanten als klanten die al even niets meer hebben gekocht identificeren. Door trouwe klanten te belonen en klanten die al even niets gekocht hebben bijvoorbeeld een speciale korting aan te bieden, zorg je voor actieve klantenbinding en een stimulatie van de verkopen. ANWB-klanten krijgen bijvoorbeeld meer korting op bepaalde producten naarmate ze langer lid zijn.

De voordelen van een loyaliteitsprogramma op een rij:

 • actieve klantenbinding
 • stimuleren van verkopen
 • klanten belonen zonder verlies van marge
 • meer inzicht in klantprofielen
 • directe communicatie met je doelgroep
 • beter inzicht in aankoop- en switchgedrag

Effectief loyaliteitsprogramma met Desk

Een loyaliteitsprogramma is dus een zeer interessant instrument voor iedere organisatie dat stuurt op klantenbinding. Bij Desk helpen we je graag verder. Wij zorgen voor een effectief loyaliteitsprogramma waarmee je klanten en medewerkers aan je bindt. We rollen dit volledig voor je uit en zorgen ervoor dat je klant of medewerker positief verrast wordt. Een uniek programma dat zorgt voor een langdurige relatie. Hierbij spelen we in op ‘customer engagement’, ofwel de emotionele binding met je merk.

Desk biedt zowel generieke platform-oplossingen als maatwerk-oplossingen. Een digitale cadeaucode kan altijd het startpunt zijn van de beloning. We werken samen met een netwerk van retailers en andere dienstverleners om steeds weer een onderscheidend aanbod te kunnen doen.

Meer weten? Kijk dan even hier of neem direct contact met ons op.

2 March 2024

The power of a loyalty programme for your organization

Klanten behouden is een stuk goedkoper dan het werven van nieuwe klanten. Volgens onderzoek zelfs 5 tot 7 keer goedkoper. Hiermee hebben loyale klanten een grote impact op de winstgevendheid van de organisatie. Maar hoe doe je dat, klanten behouden? Met een effectief loyaliteitsprogramma bijvoorbeeld!  

Wat is een loyaliteitsprogramma?

Een loyaliteitsprogramma is een gestructureerde marketingstrategie waardoor een klant beloond wordt. Het belonen van klanten wordt gedaan om ze loyaal te maken aan jouw merk, dienst of bedrijf. Het uiteindelijke doel is het vergroten van het marktaandeel of de winst. De beloning kan gebaseerd zijn op contractverlenging, herhaalaankopen maar ook bijvoorbeeld op gedrag. Het plaatsen van reviews of het hebben van een ambassadeursrol kunnen bijvoorbeeld ook beloond worden. Loyaliteitsprogramma’s bestaan in alle vormen en maten. Van spaarprogramma’s tot exclusieve events. Bekende voorbeelden van loyaliteitsprogramma’s zijn de Bonuskaart van Albert Heijn, Biertegoed van Heineken, Rentepunten van ING en de DE-zegels van Douwe Egberts. Dergelijke programma’s werken niet alleen voor consumenten maar kunnen ook erg effectief zijn in het B2B segment.

De voordelen van een loyaliteitsprogramma

Maar wat levert het precies op, zo’n loyaliteitsprogramma? Een effectief loyaliteitsprogramma zorgt ervoor dat je klanten blijven terugkomen, in plaats van over te stappen naar de concurrent. Zo kun je met een loyaliteitsprogramma zowel trouwe klanten als klanten die al even niets meer hebben gekocht identificeren. Door trouwe klanten te belonen en klanten die al even niets gekocht hebben bijvoorbeeld een speciale korting aan te bieden, zorg je voor actieve klantenbinding en een stimulatie van de verkopen. ANWB-klanten krijgen bijvoorbeeld meer korting op bepaalde producten naarmate ze langer lid zijn.

De voordelen van een loyaliteitsprogramma op een rij:

 • actieve klantenbinding
 • stimuleren van verkopen
 • klanten belonen zonder verlies van marge
 • meer inzicht in klantprofielen
 • directe communicatie met je doelgroep
 • beter inzicht in aankoop- en switchgedrag

Effectief loyaliteitsprogramma met Desk

Een loyaliteitsprogramma is dus een zeer interessant instrument voor iedere organisatie dat stuurt op klantenbinding. Bij Desk helpen we je graag verder. Wij zorgen voor een effectief loyaliteitsprogramma waarmee je klanten en medewerkers aan je bindt. We rollen dit volledig voor je uit en zorgen ervoor dat je klant of medewerker positief verrast wordt. Een uniek programma dat zorgt voor een langdurige relatie. Hierbij spelen we in op ‘customer engagement’, ofwel de emotionele binding met je merk.

Desk biedt zowel generieke platform-oplossingen als maatwerk-oplossingen. Een digitale cadeaucode kan altijd het startpunt zijn van de beloning. We werken samen met een netwerk van retailers en andere dienstverleners om steeds weer een onderscheidend aanbod te kunnen doen.

Meer weten? Kijk dan even hier of neem direct contact met ons op.

Articles apparentés

Voir tous les articles
Go to Top