data, data-analyse
data, data-analyse

8 juni 2020

Use data to provide super-fast insights into the effects of promotional campaigns

Why does a particular retailer choose to sell (or not sell) a product? Why does a product sell less well in a certain region? And are there certain days on which a product sells better? You can use data to answer these (and many more) questions. At Desk, we know better than anyone that data is the key to knowledge. By running our services, we collect a lot of relevant data – in compliance with the GDPR – that can provide super-fast insight into the effects of promotional campaigns. Data analyst Janneke tells all about it in this article.

Strong need for data insights

Recent years have highlighted the strong need for data insights, both for use by companies and for customers. That’s why Janneke was given the opportunity to follow a data analyst course. ‘It’s a truly fascinating field. Working with data is a constant brain workout. You have to dive into the data, fish out the right things, and make an understandable report. It’s never simple!’

New insights

Data can often reveal insights that would usually remain hidden. That’s how Desk helps its customers: we use data to provide super-fast insights into the effect of promotional campaigns. We can then make immediate changes to the campaign and use the marketing budget more effectively. But Desk does a whole lot more with data: we use business intelligenceto make connections between different data. These provide new and valuable insights that can be used for follow-up campaigns.

Valuable information

‘If you have data available that you can and are allowed to use, you’d be crazy not to,’ says Janneke. ‘Of course, you want to get the most out of your promotion, whether it’s a cashback campaign or another promotion – both from a strategic sales and marketing point of view, as well as to make your ongoing promotion run as smoothly as possible. Desk’s project managers work with dashboards, so that they can immediately identify anomalies over the course of a promotion and take action straight away if things aren’t going as planned. Whether you need some extra info on the registration page or want to amend the conditions of the campaign: the solution can often be found quickly, as long as you get the signal. Data is crucial in this respect, too.’

‘It’s so satisfying to use data to reveal new insights that would usually remain hidden.’

Janneke Schils, Data analyst

If you would like more information,

have questions about our data analysis capabilities, or would like to enquire about our services, feel free to contact us. We’d be happy to tell you more.

19 April 2024

Use data to provide super-fast insights into the effects of promotional campaigns

Why does a particular retailer choose to sell (or not sell) a product? Why does a product sell less well in a certain region? And are there certain days on which a product sells better? You can use data to answer these (and many more) questions. At Desk, we know better than anyone that data is the key to knowledge. By running our services, we collect a lot of relevant data – in compliance with the GDPR – that can provide super-fast insight into the effects of promotional campaigns. Data analyst Janneke tells all about it in this article.

Strong need for data insights

Recent years have highlighted the strong need for data insights, both for use by companies and for customers. That’s why Janneke was given the opportunity to follow a data analyst course. ‘It’s a truly fascinating field. Working with data is a constant brain workout. You have to dive into the data, fish out the right things, and make an understandable report. It’s never simple!’

New insights

Data can often reveal insights that would usually remain hidden. That’s how Desk helps its customers: we use data to provide super-fast insights into the effect of promotional campaigns. We can then make immediate changes to the campaign and use the marketing budget more effectively. But Desk does a whole lot more with data: we use business intelligenceto make connections between different data. These provide new and valuable insights that can be used for follow-up campaigns.

Valuable information

‘If you have data available that you can and are allowed to use, you’d be crazy not to,’ says Janneke. ‘Of course, you want to get the most out of your promotion, whether it’s a cashback campaign or another promotion – both from a strategic sales and marketing point of view, as well as to make your ongoing promotion run as smoothly as possible. Desk’s project managers work with dashboards, so that they can immediately identify anomalies over the course of a promotion and take action straight away if things aren’t going as planned. Whether you need some extra info on the registration page or want to amend the conditions of the campaign: the solution can often be found quickly, as long as you get the signal. Data is crucial in this respect, too.’

‘It’s so satisfying to use data to reveal new insights that would usually remain hidden.’

Janneke Schils, Data analyst

If you would like more information,

have questions about our data analysis capabilities, or would like to enquire about our services, feel free to contact us. We’d be happy to tell you more.

Articles apparentés

Voir tous les articles
data, data-analyse
data, data-analyse

8 juni 2020

Use data to provide super-fast insights into the effects of promotional campaigns

Waarom wordt een product wel of niet verkocht door een bepaalde retailer? Waarom verkoopt een product minder goed in een regio? En zijn er bepaalde dagen waarop een product meer verkocht wordt? Met behulp van data kun je antwoord geven op deze (en nog veel meer) vragen. Bij Desk weten we als geen ander dat meten weten is. Via onze dienstverlening verzamelen we – natuurlijk geheel AVG-proof – veel relevante data waarmee we de effecten van promotionele acties razendsnel inzichtelijk maken. In dit artikel vertelt data-analist Janneke er alles over. 

Sterke behoefte aan data-inzichten

De afgelopen jaren werd duidelijk dat er een sterke behoefte aan data-inzichten is. Zowel voor intern gebruik, als voor klanten. En dus kreeg Janneke de kans om een opleiding tot data-analist te doen. “Het is een enorm interessant vakgebied. Als je werkt met data ben je eigenlijk continu aan het puzzelen. Je moet in de data duiken, er de juiste dingen uitpikken en er een begrijpelijke rapportage van maken. Dat is iedere keer weer een uitdaging.”

Nieuwe inzichten

Met data breng je vaak nieuwe inzichten aan het licht brengt die normaal niet naar boven komen. En daarmee helpt Desk haar klanten verder. Met behulp van data wordt het effect van promotionele acties namelijk razendsnel inzichtelijk gemaakt. Er kan direct worden bijgestuurd, waardoor het marketingbudget effectiever ingezet wordt. Maar bij Desk doen we nog veel meer met de data: door middel van business intelligence leggen we verbanden tussen verschillende gegevens. Die leveren nieuwe waardevolle inzichten op die ter onderbouwing kunnen worden gebruikt voor vervolgacties.

Waardevolle informatie

“Als er data beschikbaar is die je kunt en mag gebruiken, is het doodzonde als je dat niet doet” vindt Janneke. “Je wilt natuurlijk het maximale uit je promotie halen, of dat nou een cashback-actie is of een andere promotie. Zowel vanuit strategisch sales en marketing oogpunt, maar ook om je lopende promotie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Bij Desk werken de projectmanagers met dashboards waardoor afwijkingen in het verloop van een promotie direct gesignaleerd worden. Er kan meteen actie worden ondernomen als dingen niet gaan zoals vooraf bedacht. Extra uitleg op de registratiepagina, een aanpassing in de actievoorwaarden: een oplossing is vaak snel gerealiseerd, als je het signaal maar krijgt. Ook daar is data cruciaal.”

“Het geeft voldoening als je met data nieuwe inzichten aan het licht brengt die normaal niet naar boven komen.”

Janneke Schils, Data analist

Meer informatie?

Heb je vragen over onze mogelijkheden voor data-analyses? Of wil je gewoon meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen je er graag meer over.

19 April 2024

Use data to provide super-fast insights into the effects of promotional campaigns

Waarom wordt een product wel of niet verkocht door een bepaalde retailer? Waarom verkoopt een product minder goed in een regio? En zijn er bepaalde dagen waarop een product meer verkocht wordt? Met behulp van data kun je antwoord geven op deze (en nog veel meer) vragen. Bij Desk weten we als geen ander dat meten weten is. Via onze dienstverlening verzamelen we – natuurlijk geheel AVG-proof – veel relevante data waarmee we de effecten van promotionele acties razendsnel inzichtelijk maken. In dit artikel vertelt data-analist Janneke er alles over. 

Sterke behoefte aan data-inzichten

De afgelopen jaren werd duidelijk dat er een sterke behoefte aan data-inzichten is. Zowel voor intern gebruik, als voor klanten. En dus kreeg Janneke de kans om een opleiding tot data-analist te doen. “Het is een enorm interessant vakgebied. Als je werkt met data ben je eigenlijk continu aan het puzzelen. Je moet in de data duiken, er de juiste dingen uitpikken en er een begrijpelijke rapportage van maken. Dat is iedere keer weer een uitdaging.”

Nieuwe inzichten

Met data breng je vaak nieuwe inzichten aan het licht brengt die normaal niet naar boven komen. En daarmee helpt Desk haar klanten verder. Met behulp van data wordt het effect van promotionele acties namelijk razendsnel inzichtelijk gemaakt. Er kan direct worden bijgestuurd, waardoor het marketingbudget effectiever ingezet wordt. Maar bij Desk doen we nog veel meer met de data: door middel van business intelligence leggen we verbanden tussen verschillende gegevens. Die leveren nieuwe waardevolle inzichten op die ter onderbouwing kunnen worden gebruikt voor vervolgacties.

Waardevolle informatie

“Als er data beschikbaar is die je kunt en mag gebruiken, is het doodzonde als je dat niet doet” vindt Janneke. “Je wilt natuurlijk het maximale uit je promotie halen, of dat nou een cashback-actie is of een andere promotie. Zowel vanuit strategisch sales en marketing oogpunt, maar ook om je lopende promotie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Bij Desk werken de projectmanagers met dashboards waardoor afwijkingen in het verloop van een promotie direct gesignaleerd worden. Er kan meteen actie worden ondernomen als dingen niet gaan zoals vooraf bedacht. Extra uitleg op de registratiepagina, een aanpassing in de actievoorwaarden: een oplossing is vaak snel gerealiseerd, als je het signaal maar krijgt. Ook daar is data cruciaal.”

“Het geeft voldoening als je met data nieuwe inzichten aan het licht brengt die normaal niet naar boven komen.”

Janneke Schils, Data analist

Meer informatie?

Heb je vragen over onze mogelijkheden voor data-analyses? Of wil je gewoon meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen je er graag meer over.

Articles apparentés

Voir tous les articles
Go to Top